Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#14219 closed defect (duplicate)

Türkçe Dil Desteği Nerede? | Turkish language, where is it?

Reported by: tugay.06 Owned by: rekkanoryo
Milestone: Component: unclassified
Version: 2.7.11 Keywords: türkçe,kürtçe,turk,kurt,dil,language
Cc:

Description

Turkish language who read it:


Merhabalar bu yazıyı mümküne Türk çevirmenlerden biri yada Türkçe bilen biri okursa sevinirim.Sitenizde " Türkçe " diye indirmemizi istediğiniz yazılımı indirdiğimizde karşımıza çok güzel bir süpriz çıkıyor [Resim]: http://uploadcity.de.ht/upcity/02372z.png

Gordugunuz üzere Türkçe yerine Kürtçe dili koyulmuş bu seçeneğin kürtçe bilenler için indirilmesi daha uygun olmazmıydı bu nedir? Resmen dalga geçercesine böyle bir şey yapılamaz! Türkçe diyorsanız oraya Türkçe koyulmalı Kürtçe değil bu hatanın bir an önce düzeltilmesini umuyorum! Yakın zamanda düzeltilmesi temennisi ile!


» The program did you say Turkish Kurdish output

Attachments (1)

hata.png (13.6 KB) - added by tugay.06 8 years ago.
Hata resim2

Download all attachments as: .zip

Change History (2)

Changed 8 years ago by tugay.06

Hata resim2

comment:1 Changed 8 years ago by QuLogic

  • Resolution set to duplicate
  • Status changed from new to closed

Closed as duplicate of #8413.

Note: See TracTickets for help on using tickets.
All information, including names and email addresses, entered onto this website or sent to mailing lists affiliated with this website will be public. Do not post confidential information, especially passwords!