Opened 10 years ago

Last modified 6 years ago

#356 new enhancement

Log /msg messages on IRC?

Reported by: rlaager Owned by: rlaager
Milestone: Component: IRC
Version: 2.0 Keywords:
Cc: elb

Description

We should figure out if this is necessary, and how to do it. Some ideas:

  • System message to the window where /msg was typed.
  • Log /msg as if it was a normal conversation.

Change History (3)

comment:1 Changed 10 years ago by lschiere

I'd say the latter.

comment:2 Changed 10 years ago by seanegan

  • Component changed from libpurple to IRC

comment:3 Changed 6 years ago by nikola29

Zastanawiasz się jakie są granice ludzkich możliwości? Pewnie interesują Cię ciekawostki ze świata zwierząt. Słyszałeś o popularnej na całym świecie księdze rekordów i chciałbyś zobaczyć przykładowe ciekawostki ze swiata. Pragniemy serdecznie zaprosić Cię na naszą stronę WWW na której znajdziesz informacje związane z ksiega rekordow, a więc biciem rekordów Guinnessa! Sprawdź nasze rekordy Guinnessa.

Note: See TracTickets for help on using tickets.
All information, including names and email addresses, entered onto this website or sent to mailing lists affiliated with this website will be public. Do not post confidential information, especially passwords!